10dimvyro@sch.gr
210 7658407
1bb80b6a198bca2568965fc3290893dd.jpg

Η Ιστορία του σχολείου

Eyoikh 2 resize

Διοικητικά[1]

Ευβοϊκή  Σχολή

 Το εκπαιδευτήριο ιδρύθηκε στις 25.08.1915 εν ονόματι Αρχιμανδρίτη Γρηγ. Κωνσταντινίδου και στις 07.08.1934 μεταβιβάστηκε στην Αναστασία Νιώτου. Από το 1934 διευθυντής της σχολής είναι ο Σπυρίδωνας Χαιρετάκης. Το οίκημα είναι ιδιόκτητο και αποτελείται από 3 δωμάτια, χωλ και κήπο. Επίσης υπάρχει και ένας μικρός ναός, ο οποίος δε λειτουργεί λόγω έλλειψη πόρων. Η είσοδος του σχολείου βρίσκεται στην οδό Ιωαννίνων 12. Την περίοδο εκείνη διδάσκουν στο εξατάξιο σχολείο οι Μαρίνης Σμυρνιωτόπουλος, Αλεξάνδρα Μέγκου και ο Γεώργιος Παπαγεωργίου (γυμναστής). Σύμφωνα με το καταστατικό του σχολείου ο σκοπός της εκπαίδευσης είναι η παροχή στοιχειώδους εκπαίδευσης και η εθνική, ηθική και χριστιανική διαπαιδαγώγηση, όπως εκφράζεται αυτή κάθε φορά. Τα δίδακτρα της σχολής την περίοδο εκείνη ανέρχονταν σε 70δραχμές για τάξη Α και Β, σε 80 για Γ και Δ τάξη, σε 90 για Ε τάξη και 100 για ΣΤ τάξη. Το ιδιωτικό Σχολείο είναι υποχρεωμένο να ανανεώνει την άδεια λειτουργίας του κάθε χρόνο και αυτό το πράττει τακτικά τις χρονιές 1937-1938, 1940-1941, 1941-1942 μέχρι και το 1975-1976. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το έγγραφο που κοινοποιήθηκε στο εκπαιδευτήριο το έτος 1938 στο οποίο αναφερόταν ότι για να οριστικοποιηθεί  η άδεια ίδρυσης του εκπαιδευτηρίου πρέπει να προσκομίσει η διεύθυνση της σχολής στο υπουργείο παιδείας πιστοποιητικό Κοινωνικών φρονημάτων.

Στις 12.09.1954 μεταβιβάζεται το εκπαιδευτήριο στη Νιώτου Ελένη αδελφή και κληρονόμο της θανούσης Αναστασίας Νιώτου

Στις 09.08.1955 μεταβιβάζεται το εκπαιδευτήριο στο Νιώτη-Ράπτη Νικόλαο καθηγητή Γυμνασίου (ωδικής).

Τον Ιούλιο του 1972 χορηγήθηκε αίτηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικού Νηπιαγωγείου ύστερα από αίτηση του Νικόλαου Ράπτη για το σχολικό έτος 1972-1973 και 1973-1974.

Στις 14.05.1973 πραγματοποιήθηκε έλεγχος καταλληλότητας διδακτηρίου από τη Επιτροπή Καταλληλότητας Διδακτηρίων Ιδιωτικών Σχολείων ύστερα από αίτηση του Νικόλαου Ράπτη μια και προέβη στη προσθήκη νέων αιθουσών.

Σύμφωνα με τον έλεγχο το νέο Δημοτικό Σχολείο θα στεγάζεται σε 5 αίθουσες. Στο χώρο υπάρχουν 2 αποχωρητήρια για μαθητές και 2 για μαθήτριες. Σύμφωνα με την αυτοψία το σχολείου μπορεί να φιλοξενήσει 153 μαθητές λόγω αντιστοίχου αυλής. Το νηπιαγωγείο θα φιλοξενηθεί σε δύο αίθουσες διδασκαλίας, τα νήπια δε δεν θα υπερβαίνουν τα 52- 24 για την αίθουσα 1 και 28 για την αίθουσα 2-.

Τον Οκτώβριο του 1977 ο Νικόλας Ράπτης ζητάει αναστολή λειτουργίας  τόσο του Νηπιαγωγείου και Δημοτικού Σχολείου για το σχολικό έτος 1977-1978 λόγω μη προσέλευσης μαθητών. Η αίτηση έγινε δεκτή εφόσον δεν υπήρχε θέμα απολύσεως διδακτικού προσωπικού, όπως επιβεβαιώνουν τα σχετικά έγγραφα.

Στις 30.12.1979 ο Ράπτης Νικόλαος παρέδωσε τα αρχεία του Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου. Το αρχείο του σχολείου ήταν: Δύο μαθητολόγια, ένας Γενικός Έλεγχος, ένα βιβλίο πιστοποιητικών Σπουδής.

 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Στο ιδιωτικό εκπαιδευτήριο δίδαξαν οι εξής δάσκαλοι. Σύμφωνα με τα αρχεία της εποχής οι προβλεπόμενες ώρες διδασκαλίας εβδομαδιαίως ανέρχονταν σε 32 ώρες.

Χασαπά Παναγιώτα:1959-1962

Ρίγλη Σταματία:1967 παραίτηση για προσωπικούς και οικονομικούς λόγους

Ελένη Χ. Θεοδωράκου: 1968 παραίτηση

Τριανταφύλλης Αθανάσιος: 1970 παραίτηση

Παπαιωάννου Άννα: 1970 προσωρινός διορισμός της αφού κρίθηκε νομιμόφρων, το 1971 ο διορισμός έγινε μόνιμος

Σερπάνος Θεόδωρος: οριστικός διορισμός για τα έτη 1972-1975, παραίτηση του τέλος 1972 για λόγους σπουδών.

Κανδρής Παναγιώτης: 1973 παραίτηση

Παπαδοπούλου Χάιδω: 1977 (Αύγουστος) προσωρινός διορισμός και 1977 (Σεπτέμβριος) παραίτηση της. Η παραίτηση έγινε δεκτή

Μιχαλέα Μαρία (νηπιαγωγός) : 1977(Σεπτέμβριος) παραίτηση της νηπιαγωγού.

ΜΑΘΗΤΕΣ

Στη διάθεση μας έχουμε αντίγραφο Μαθητολογίου σχολ. ετών 1947-1948, 1949-1950 και αντίγραφο Γενικού Ελέγχου σχολ. ετών 1947-1948, 1949-1950 και 1950-1951 (μόνο για έκτη Δημοτικού). Στο αντίγραφο του μαθητολογίου το σχολείο αναφέρεται ως «Πανελλήνιο Εκπαιδευτήριο Αναστασίας Νιώτου». Σύμφωνα με τα παραπάνω έγγραφα παρατηρούμε, ότι τη σχολική χρονιά 1947-1948 φοίτησαν στο Σχολείο 150 μαθητές: Α Τάξη: 31, Β Τάξη: 22, Γ Τάξη: 38, Δ.Τάξη: 31, Ε. Τάξη: 17, ΣΤ Τάξη: 11.

Από τη Β Τάξη και μετά παρατηρούμε, ότι  πολλοί μαθητές προήλθαν από μεταγραφές. Τα σχολεία από τα οποία προήλθαν είναι τα ακόλουθα:

Νέας Ελβετίας, 1ο Υμηττού, 2ο Υμηττού, 3ο Υμηττού, 1ο Βύρωνα, 3ο Βύρωνα, Βυζάντιο, Μουκίου, Δ. Καρύτσης.

Σύμφωνα με το μαθητολόγιο της χρονιάς 1947-1948 υπήρξαν 11 μαθητές ορφανοί και 2 μαθητές με πατέρα ανάπηρο. (Συνέπειες Β Παγκοσμίου Πολέμου).  

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα επαγγέλματα της εποχής. Μερικά από αυτά είναι σωφέρ, κυτοποιός, σιδηρουργός, γαλακτοπώλης, μικροπωλητής, τροχιοδρομικός, ράπτης, παραγγελιοδόχος, ανθρακοπώλης, αμμοκωνιαστής. καπνοπώλης, πλασιέ.

Ελάχιστοι Κηδεμόνες είχαν ολοκληρώσει ανώτερες ή ανώτατες σπουδές.

Τη σχολική χρονιά 1949-1950 φοίτησαν στο σχολείο 135 μαθητές: Α Τάξη: 42, Β Τάξη: 16, Γ Τάξη: 16, Δ Τάξη: 17, Ε Τάξη: 26, ΣΤ Τάξη: 18.

Και αυτή τη σχολική χρονιά παρατηρούμε, ότι αρκετοί μαθητές από τη Δευτέρα δημοτικού και μετά προέρχονται από άλλα σχολεία. Αυτά είναι: Νέας Ελβετίας, Παταριά, 1ο Υμηττού, 3ο Υμηττού, 1ο Βύρωνα, 3ο Βύρωνα, Δ. Μεταμόρφωσης, Δ. Φωκαίας. Σύμφωνα με το μαθητολόγιο 2 μαθητές ήταν ορφανοί. Άπαντες μαθητές που φοίτησαν στο σχολείο για τις σχολικές χρονιές που έχουμε στοιχεία είχαν ελληνική υπηκοότητα και στο θρήσκευμα ήταν Χριστιανοί Ορθόδοξοι.

Παρατηρώντας τα αντίγραφα των σχολικών ελέγχων των περιόδων 1947-1948, 1949-1950 διακρίνουμε το διαχωρισμού των τάξεων του Δημοτικού σε κατώτερες ( α, β, γ, δ δημοτικού) και ανώτερες ( ε και στ δημοτικού). Στην Α και Β δημοτικού οι μαθητές διδάσκονται τα εξής μαθήματα: Θρησκευτικά, Ελληνικά, Μαθηματικά, Ιχνογραφία, Καλλιγραφία, Χειροτεχνία, Ωδική, Γυμναστική. (σύνολο 8). Στην Γ και Δ τάξη του δημοτικού οι μαθητές διδάσκονται επιπλέον Ιστορία, Γεωγραφία, Φυσική Ιστορία. (11). Στην Ε και Στ τάξη του δημοτικού οι μαθητές διδάσκονται και Φυσική/Χημεία.(12)

Η αξιολόγηση των μαθητών γίνεται σε τρία τρίμηνα με βάση τη κλίμακα του δέκα (10) για όλες τις τάξεις και περιγράφεται ως εξής: Άριστα(10), Λίαν Καλώς (9-8), Καλώς (7-6), Σχετικά Καλώς (5), Μεταξεταστέος/ Απερρίφθη (4)

Στο τέλος της σχολικής χρονιάς εξάγεται ο Γενικός Βαθμός και αξιολογείται και η Διαγωγή(10).

Σύμφωνα με τους σχολικούς Ελέγχους των ετών 1947-1948 και 1949-1950  δεν ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους 2 μαθητές και άλλοι 2 αξιολογήθηκαν με βαθμό (4).

Τέλος στη διάθεση μας έχουμε ένα γενικό έλεγχο της σχολικής χρονιάς 1950-1951 μόνο για την έκτη δημοτικού από όπου προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα.

Την περίοδο 1950-1951 φοίτησαν στο σχολείο 28 μαθητές εκ των οποίων 21 αγόρια και 7 κορίτσια. Ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους και οι 28 μαθητές επιτυχώς με Διαγωγή 10.

Λίαν καλώς: 10 μαθητές

Καλώς: 10 μαθητές

Σχ. Καλώς: 8 μαθητές

Σύμφωνα με το γενικό έλεγχο της χρονιάς ο τελικός βαθμός προκύπτει από το άθροισμα των γραπτών εξετάσεων καθώς και τους βαθμούς των  δύο εξαμήνων στα εξής μαθήματα.

Θρησκευτικά, Ελληνικά, Αριθμητική, Γεωμετρία, Ιστορία, Γεωγραφία, Φυσική Ιστορία, Φυσική/Χημεία, Καλλιγραφία, Ιχνογραφία, Χειροτεχνία, Ωδική, Γυμναστική

[1] Το αρχείο του σχολείου μετά από αναζήτηση βρέθηκε στο 2ο Γραφείο ΠΕ στο Παγκράτι. Φυσικά είναι μεγάλο και εδώ παρουσιάζονται επιλεγμένα μέρη. Η επεξεργασία έγινε από το μέλος του ΔΣ του Σ.Γ. κ. Μαρία Κατσικάρη